Poängplan NA

Naturvetenskap
På den klassiska, breda naturvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det blir många laborationer och fältstudier.

I fördjupningskursen bioteknik får du läsa och utföra experiment som används inom kriminaltekniken.

Inom naturvetenskaplig specialisering kan du bedriva studier i t.ex. marinbiologi.

Naturvetenskap och samhälle
Denna inriktning ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi, en kombination som ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan natur, teknik och samhälle. Du väljer ett valfritt naturvetenskapligt ämne att fördjupa dig i. Dessutom läser du kurserna Geografi 1 och Samhällskunskap 2. Bland fördjupningskurserna du läser ingår Geografi 2 och Hållbart Samhällsbyggande.

Inriktning musik
För dig som vill läsa naturvetenskapligt program och kombinera detta med musik. Du får högskoleförberedande gymnasieexamen samtidigt som du får fördjupa dig i musikinriktade kurser.

I musikinriktningen får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och ensemblelektioner där du spelar eller sjunger i grupp. Musikkurserna startar redan i årskurs 1 och läses under hela din gymnasietid. Som elev medverkar du vid konserter och får tillgång till skolans musikstudio.

Du som söker musikinriktningen kommer att få göra ett färdighetsprov på det instrument du vill spela under utbildningen. Provet görs på Gymnasieskolan Knut Hahn och alla sökande blir kallade och får information om provet innan.

Programfördjupningar
I programfördjupningarna - NA Musik ingår Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 med 100 poäng vardera.