Efter gymnasiet

Efter examen kommer du att vara förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det kan leda till jobb som ingenjör, fysiker, biolog, arkitekt, läkare, lärare och kemist.

Programmet ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar, vilket betyder att programmets utbildning ger en bredd med möjlighet till fördjupning inom många områden.