Poängplan BF

Fritid och hälsa
Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet att t.ex. arbeta som personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete
I denna inriktning lär du dig hur du bemöter olika människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du tränar och lär om barns och ungdomars lärande och växande, pedagogiskt arbete och ledarskap i olika situationer och inom olika pedagogiska och sociala verksamheter. Inriktningen ger möjlighet till arbete som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

På BF tränar du dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd!