Här lär du dig

Du gör skillnad
Är du en social och aktiv person som är intresserad av hur människor utvecklas? Vill du arbeta med att väcka barns och ungas nyfikenhet på omvärlden? Vill du ha en utbildning som ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning? Då är detta utbildningen för dig!

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får göra APL under flera olika perioder. Du kan till exempel vara på en fritidsgård, förskola, skola, inom idrottsverksamhet eller liknande.

APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.