Personalenheten

Personalenheten är kommunens centrala personal- och lönefunktion som ansvarar för samordning av personalfrågor och hantering av löneadministration.

Enhetens övergripande mål är att aktivt stötta cheferna inom kommunen i att nå målen i sina verksamheter, i en god personalpolitisk anda.

Personalenheten genomför också olika utbildningsinsatser och utvecklar metoder för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området.

Önskas intyg?

Har du avslutat en anställning eller önskar tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg av andra orsaker?

Ronneby - E-tjänster - Ansökan om Arbetsgivarintyg Länk till annan webbplats.

Ronneby - E-tjänster - Ansökan om Tjänstgöringsintyg Länk till annan webbplats.

Om du är anställd eller avslutat din anställning och vill begära en inkomstuppgift?
Använd våra E-tjänster för detta. Länk till annan webbplats.

Intygen utfärdas av personalenheten och skickas inom 14 dagar från beställningsdatum.
Du kan även logga in på arbetsgivarintyg.nu Länk till annan webbplats. för att se de digitala arbetsgivarintyg som din arbetsgivare skickat in.


Kontakt

Frågor om din lönespecikation eller LAS-dagar: lon@ronneby.se

HR-chef
Cecilia Westlund
Telefon: 0457- 61 80 25
cecilia.westlund@ronneby.se

Söker du information om allmän personalhandling?

Vil du begära ut allmän personalhandling, t ex offentliga löner?
Använd vår E-tjänst för detta!
Ronneby - E-tjänster - Begäran allmän personalhandling Länk till annan webbplats.

Vill du jobba hos oss?

Här hittar du våra lediga jobb. Länk till annan webbplats.

Här kan du lämna en intresseanmälan för att bli vikarie. Länk till annan webbplats.