Avfallsplan

En man håller ett barn i famnen som sopsorterar.

Ronneby kommun har fastställt en ny avfallsplan.

Avfallsplan Ronneby kommun 2023 - 2031 syfte är att förebygga avfall, minimera mängden avfall och utveckla hanteringen av det avfall som trots det uppstår i Ronneby kommun. Planen innehåller fyra fokusområden med mål och aktiviteter samt de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6).

Avfallsplanen finns tillgänglig här. Pdf, 1.3 MB.