Miljöövervakning

Ronneby kommun genomför miljöövervakning i olika förbund samt på egen hand. Provtagningar tas i kustvatten, vattendrag och i luften.