Rivningslov

Många rivningsåtgärder kan kräva ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan till kommunen. Tänk på att för kulturhistorisk bebyggelse kan det gälla rivningsförbud.

Inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov om du vill:

  • River en hel byggnad, även stommen.
  • River en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.
  • Flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs. Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Observera att det för rivningslov, precis som för bygglov och marklov, behövs ett startbesked innan du får sätta igång och riva. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill riva något.

Rivningsförbud?

Kulturhistorikt eller miljömässigt viktiga byggnader kan många gånger vara skyddade mot rivning genom ett så kallat rivningsförbud. Detta styrs många gånger i den gällande detaljplanen. Om du äger ett äldre hus eller bor i en kulturmiljö, kontakta miljö- och byggnadsförvalyningen för att få veta vad som gäller för just din fastighet.