Mur och plank

Bygglov krävs för uppförande av murar och plank men inte för staket.

Ibland uppkommer frågan om en åtgärd är att betrakta som en mur eller ett plank enligt plan- och bygglagstiftningen eller om det rör sig om en bygglovsbefriad åtgärd. Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är att betrakta som en mur eller ett plank utan det är flera olika faktorer som har betydelse.

Mer information finns tillgänglig på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.