Företagsklimatet i Ronneby

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. 

Företagarnas beslut om att växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av företagarnas omgivning. När vi pratar om villkoren för företag och företagande diskuterar vi ofta regleringar på internationell eller nationell nivå. Det är självklart viktiga frågor som förtjänar stort utrymme i debatten. Men företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där alla deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra.

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år och bidrar till att sätta fokus på just detta viktiga arbete. Här kan du läsa mer om företagsklimatet i Ronneby www.foretagsklimat.se/ronneby Länk till annan webbplats. 

Räkna ut ditt företags välfärdsavtryck

Vår gemensamma välfärd vilar på företagen och deras anställda. Välfärdsavtrycket handlar om att fler ska förstå företagens betydelse för välfärden. Genom att räkna ut ditt företags välfärdsavtryck kan du skapa och ladda ner material att dela på sociala medier så att du också kan vara med och sprida sambandet mellan företagande och välfärd.
Räkna ut ditt företags välfärdsavtryck Länk till annan webbplats.

Frukostmöte för näringslivet på Areff

Frukostmöte för näringslivet i Ronneby på Areff