Den moderna kurorten

Den moderna kurorten grundas i begreppet välbefinnande, för människa, samhälle och natur. Man ska helt enkelt må bra i Ronneby! Det handlar om långsiktig hälsa, hållbar utveckling och om återhämtning. Ronneby - den moderna kurorten är mer än en slogan, det är ett varumärke som vi bygger tillsammans.

Välbefinnande inte bara i Ronnebys historia
Den gamla Kurorten handlade mycket om återhämtning för besökare. Man reste från hela landet för att återhämta sig på Ronneby Brunn. I ”Ronneby den moderna kurorten” grundas konceptet mer på välbefinnande för ronnebyborna själva – men med en utsträckt hand till alla besökare. I Ronneby ska man vara för att återhämta sig, hitta sig själv, slappna av, äta gott och rätt, uppleva naturen, idrotta, gå på spa.

Hur ger den moderna kurorten alla i kommunen ett mervärde?
Hela kommunen, alla orter och landsbygden däremellan, är en del av den moderna kurorten – och i förlängningen tillför detta ett mervärde för alla som bor här. Det unika är att en hel kommun arbetar som en kurort, inte bara en begränsad plats.

Varumärket är också ett sätt att stimulera näringslivet. Företag, föreningar och andra organisationer runt om i kommunen är välkomna att använda logotypen i trycksaker, annonser, på webbsidor m.m. Det finns inga begränsningar till vissa verksamheter eller områden. Loggan ska kunna användas av många och skapa uppmärksamhet runt vår kommun.

Varumärkesplattformen
Varumärken byggs inifrån och vårt utgår från en gemensam varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och vad vi står för. Den skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visions- och målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två befintliga varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna kurorten. Båda ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att användas av den kommunala organisationen.

Grafisk profil
En grafisk profil är ett viktigt redskap för att skapa tydlighet och enlighet kring ett varumärke. Vi kommunicerar Ronnebys platsvarumärke på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att alla ska förstå att det är just platsen Ronneby som är avsändare måste allt material utformas på ett enhetligt sätt. Här kommer den grafiska profilen in. Med sina regler och råd, hjälper den oss att få vår kommunikation att framstå som konsekvent samtidigt som den gör det tydligt för mottagaren att informationen kommer från just platsen Ronneby. Med ett sammanhängande grafiskt utseende skapar vi igenkännande och får mer genomslagskraft i vår kommunikation samtidigt som vi uppfattas som mer professionella. Ladda ner mallar i word och powerpoint. Detta underlättar ditt arbete när du behöver skapa informationsmaterial för platsvarumärket. Du kan även ladda ner bakgrunder för digitala möten:

Grafisk profil Ronneby den moderna kurorten Länk till annan webbplats.

Appendix platsvarumärket Ronneby Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För att förstärka Ronnebys varumärken finns även en gemensam verktygslåda för Blekinge.

Verktygslåda: Blekinge. Kom närmare. Länk till annan webbplats.

värdeblomma ronneby den moderna kurorten