Ronneby kommuns lokaler

Ronneby kommun har ett brett fastighetsbestånd som består av ca 200 000 kvm fördelat på 385 byggnader.

I första hand ägs lokaler för att tillgodose behoven hos kommunens egen verksamhet. Utöver detta finns en del byggnader som av olika anledningar är i kommunal ägo men inte ingår i kommunens kärnverksamhet. Det kan vara så att marken är strategiskt viktig för kommunens utveckling eller andra särskilda skäl. Vissa byggnader som är mindre lämpliga för kommunal verksamhet kan däremot passa utmärkt för att tillgodose en del av kommunens företag med lokaler och på så sätt gynna det lokala näringslivet.

I dagsläget har Ronneby kommun en mycket låg vakansgrad. De allra flesta lokaler som blir lediga hyrs snabbt ut igen. Det finns ett mycket stort intresse för att hyra lokal i framförallt Brunnsparken. Till stor del gäller det kontorslokaler, ofta med en mindre yta och därmed rimlig hyra, i ett fantastiskt läge.

Ronneby kommun förmedlar lediga lokaler, fastigheter och mark tillsammans med Objektvision.se. Här finns både privata och kommunala fastighetsägare.

Ronneby Brunnspark
Ronneby brunn är en kurort och en av Blekinges mest kända och besökta platser. Här finns många byggnader kvar från kurortens storhetstid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då man åkte hit för att dricka hälsobringande mineralvatten och ta stärkande promenader i den vackra blekingska naturen. Idag kommer människor för att njuta av den ståtliga parken med vackra planteringar, stora gräsytor och välbevarade träbyggnader.

Sedan 1996 är hela parken och dess byggnader byggnadsminnesförklarat och 2003 blev området, inklusive Brunnsskogen, Blekinges första kulturreservat. Förvaltandet av byggnaderna regleras av Länsstyrelsen med stöd av Kulturmiljölagen (KML 1988:950). Det innebär att det finns en tydlig reglering kring vad som får och inte får göras gällande byggnaderna upprättad och som Ronneby kommun som fastighetsägare måste följa. Beroende på hur väl bevarad respektive byggnad var vid skyddsbestämmelsernas införande kan det vara allt ifrån att byggnaden inte får rivas, byggas om eller förändras till sitt yttre ner till detaljerad nivå gällande flertalet byggnader som inte får förändras alls gällande fast inredning, snickerier och ytskikt. Det kan stundtals vara en utmaning att inte ha möjligheten att renovera äldre eller slitna ytskikt som man önskar men samtidigt gör det att den äldre charm, som så många uppskattar med brunnsvillorna, bevaras och passar in i den anrika miljön även framöver.

Badhus No1

Anrika Badhus no 1.

I de 17 brunnsvillorna samsas en rad verksamheter och företag. Kontorsverksamhet och företag, flertalet med inriktning hälsa och friskvård, i bland andra Badhus no 1, Villa Emma och Villa Wega, vandrarhemsverksamhet i Lindahlska, Rydenska, Villa Flora och Viola, restaurang i Lasarettet och glasscafé i Basaren.

I Villa Gymnastiken bedriver Länsstyrelsen besökscentret Naturum och i Kallvattenkuren finns Ronneby kommuns projektkontor för arbetet med ett nytt stadsmuseum med fokus på Gribshunden och guldföremålen från Västra Vång.

Den byggnad som kanske mest symboliserar Ronneby Brunnspark är nog ändå Direktörsvillan, som med sina torn pampigt ståtar ovan vattenspegeln likt ett sagoslott.
Byggnaden kan idag bokas för speciella tillfällen och event.

Direktörsvillan

Direktörsvillan.

Karön
Ett annat välkänt område är Ronnebys största ö Karön och intilliggande Ekenäs hamn. Karön ingår, liksom brunnsmiljön, i riksintresseområdet och det ligger i kommunens intresse att förvalta och bevara detta område och dess byggnader. Här äger Ronneby kommun inte bara en utan två restauranger, Villa Vassen i Ekenäs och Schweizeriet på Karön. Här finns också stugby på Karön, servicebyggnader, bryggor, tankstation m.m. Lokalerna lämpar sig mindre bra för kommunal verksamhet och istället ges möjlighet till olika privata aktörer att hyra och bedriva verksamheter här.

Karörestaurangen Schweizeriet

Karörestaurangen Schweizeriet.

Övriga lokaler
Övriga byggnader som hyrs ut är bland andra butiker och kontor i Stationsbyggnaden, kontor i Kockumvillan och på Clarbergs hörna, hunddagis i Sörby, garage och tvätthall vid resecentrum, båthus och restaurangbyggnader i Järnavik och nybyggda handelsbodar i Ronneby Marina. Utöver dessa ägs även gruppbostäder för daglig verksamhet i Sjöarp, parkeringsgarage på Karlskronagatan samt flertalet föreningslokaler runtom i kommunen.

Stationshuset vid järnvägsstationen

Stationshuset vid järnvägsstationen.

Handelsbodarna i Ronneby Marina

Handelsbodarna i Ronneby Marina.