Flytta ditt företag hit

För att erbjuda bästa möjliga förutsättningar och på ett enkelt och snabbt sätt ge service till de företag som visar intresse av etablering i Ronneby har kommunen inrättat en Exploateringsgrupp där de medverkande tjänstepersoner har specifika kompetenser inom området.

I Exploateringsgruppen finns fackkompetenser inom strategisk markförsörjning, planarbete, exploateringsfrågor, anläggning, vägar, fastigheter, teknisk försörjning, juridik med mera.

I Exploateringsgruppen tar vi hand om företagskontakter som är intresserade av en etablering i Ronneby eller av att expandera redan befintliga företag. Vi lyssnar och guidar företagen genom hela den process som en etablering innebär.

Torbjörn Lind, Näringslivschef, är den du först bör kontakta om du är intresserad av en etablering i Ronneby.

Lediga lokaler, fastigheter och mark

Etablering i Ronneby kommun

Ronneby kommuns företagsklimat