Kommunala seniorrådet 2023

Här hittar du protokoll och mötestider för 2023.

Kommunala seniorrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Sara Blixt
sara.blixt@ronneby.se

Seniorrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2023

Kommunala seniorrådet sammanträder kl: 08:30. Se plats för sammanträde i kallelse.

  • 23/1
  • 23/3
  • 25/5
  • 24/8
  • 26/10
  • 14/12

Protokoll

2023