Kommunala pensionärsrådet 2022

Här hittar du protokoll och mötestider för 2022.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Sara Blixt
sara.blixt@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2022

information saknas i dagsläget

Protokoll

2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR 2022-04-07 §§ 1-11.pdf Pdf, 364.7 kB, öppnas i nytt fönster. 364.7 kB 2022-04-14 08.16
Protokoll KPR 2022-06-02 §§ 12-23.pdf Pdf, 349.9 kB, öppnas i nytt fönster. 349.9 kB 2022-11-09 08.11
Protokoll KPR 2022-09-08 §§ 24-31.pdf Pdf, 257.3 kB, öppnas i nytt fönster. 257.3 kB 2022-11-09 08.11
Protokoll KPR 2022-11-24 §§ 32-42.pdf Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster. 729 kB 2022-12-02 07.24