Kommunala pensionärsrådet 2020

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Anders Lund
anders.lund@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2020

27/2, 26/3, 28/5, 1/10, 29/10, 26/11, samtliga möten börjar kl. 08.30

Protokoll

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR 2020-02-27 §§ 1-13.pdf Pdf, 295.4 kB, öppnas i nytt fönster. 295.4 kB 2020-03-04 14.34