Om oss

Skogsgläntans förskolas vision

Barnsyn

  • På vår förskola ser vi det kompetenta nyfikna barnet som vi utmanar till att utforska och se sina möjligheter.
  • Vi vill att barnen på vår förskola ska utveckla sin förmåga att våga säga vad hen tänker, tycker och känner.
  • Det är viktigt att vi som pedagoger uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som enskilda individer.

  Pedagogernas förhållningssätt

  Våga

  Vilja

  Lära

  Tillåtande

  Medforskande

  Flexibel

  Kommunicera

  Se barnens behov och intressen

  Expansivt språk

  Närvarande

  Lyhörd

  Arbetsglädje

  Våga

  Vilja

  Lära

  Bekräfta varandra

  Samarbeta

  Utmana varandra/ifrågasätta

  God kvalitet i förskolan

  Öppenhet – Ärlighet

  Tillit

  Se möjligheterna

  Stolthet över vårt uppdrag professionell yrkesroll