Välkommen till förskola och fritidshem

Ronneby kommun erbjuder alla barn som har rätt till förskola och fritidshem en placering. Du har rätt till förskola och fritidshem från och med den månad ditt barn fyller ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Vi erbjuder förskola för barn i åldrarna 1-5 år och fritidshem för barn i åldrarna 6-13 år.

Här hittar du olika avsnitt gällande regler och riktlinjer för plats i förskola och fritidshem