Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år kan du välja att ansöka om placering i allmän förskola för ditt barn.

Allmän förskola omfattar 15 timmar/vecka och följer skolans läsårstider, vilket betyder att barnet är ledig skolans lov och studiedagar.

Platsen är avgiftsfri.

För dig som redan har en förskoleplats görs 30% avdrag på förskoleavgiften från och med hösten det året barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 timmar/år. Avdraget sker fortlöpande även under juni, juli och augusti. Ingen anmälan krävs.

Tiden för allmän förskola är följande:
Alternativ 1: Måndag - Fredag 3 timmar/dag på angivna tider för respektive förskola
Alternativ 2: Tisdag, Onsdag, Torsdag 5 timmar/dag på angivna tider för respektive förskola

Tänk på att du måste ansöka om allmän förskola till ditt barn för att få en avgiftsfri placering. 

Kontakta administratören för din förskola om du har frågor om ansökan.
Kontaktuppgifter hittar du här.

Om du endast har behov av 15 timmar/veckan, men utanför de tider som förskolan erbjuder allmän förskola, räknas din plats som en ordinarie plats och faktureras därefter.

För tiden innan höstterminen det år barnet fyller 3 år kan barnet har rätt till 15 timmar/veckan på förskolan, men placering är då inte avgiftsfri eller reducerad, utan debiteras som en ordinarie plats.