Fritidshem

Ronneby kommun erbjuder fritidshem i anslutning till varje F-6 skola. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov.

Fritidshem - Skolbarnsomsorg

Vi kan erbjuda fritidshem i anslutning till varje F-6 skola. Se under respektive skola under fliken Grundskola. Du söker plats på fritidshem på samma sätt som förskola se fliken Ansök eller säg upp plats.

Du kan lämna ditt barn till "fritids":

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov (bedöms av rektor)

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. De har i allmänhet öppet hela året. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov. Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten.

Enligt  Skollagen kap 14 7 § ska fritidshem erbjudas till och med vårterminen det år
då eleven fyller 13 år d v s att fritids kan erbjudas fram till eleven slutar skolan i årskurs 6 (ej under sommarlovet fram till år 7).

Barn över denna ålder, som har behov av fritidshem som särskilt stöd, kan ges detta i stöd via LSS.

Mer om regler och riktlinjer hittar du här.

Lovomsorg

Lovomsorg erbjuds barn som önskar plats i fritidshem endast under skollov (höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov) och studiedagar terminstid. Anmälan av behov måste ske en månad före och tiden omfatta minst en vecka.