Nyponhusets förskola

Välkommen till Nyponhusets förskola!
Nyponhuset består av tre avdelningar - Nyponet, Nyponrosen och Björnbäret. Hos oss går barn som är i åldrarna 1 – 5 år. Förskolan består av två plan, där Nyponet och Björnbäret ligger på bottenvåningen, och Nyponrosen finns på övervåningen. Vår förskola är belägen i en trivsam miljö i Johannishus, med närhet till naturen. I Nyponhuset hjälps vi åt och vi har ett bra samarbete mellan avdelningarna.

I Johannishus och Listerby förskoleområde finns tre förskolor som tillsammans arbetar för likvärdighet och kvalitet i utbildningen utifrån vår läroplan för förskolan, Lpfö18. 

Verksamheten genomsyras av kollegialt lärande och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

I utbildningen i förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Utifrån en helhetssyn på det kompetenta barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet utformar utbildade pedagoger en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn. 

Alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade och vi ser vår rika närmiljö som en stor tillgång i det arbetet. Ur ett fokus mot hållbar utveckling är vi stolta över att erbjuda mat från eget tillagningskök. Sedan flera år tillbaka arbetar vi även aktivt för en giftfri förskola vilket bland annat innebär medvetna val vid materialinköp.  

Nyponhusets förskola i Johannishus, extreör på byggnaden från vägen utanför.

Adress och kontaktuppgifter till Nyponhusets förskola

Besöksadress:
Listerbyvägen 1
372 75 Johannishus

Kontakta Nyponhusets förskola

Avdelning

Telefon

Nyponet

0457-61 71 41

Nyponrosen

0457-61 71 26

Björnbäret

0457-61 71 25

Rektor, förskola
Linn Hedlund
0457-61 72 90
linn.hedlund@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.