Prästgårdens förskola

Prästgårdens förskola

Välkommen till Prästgårdens förskola, som ligger i Johannishus. Förskolan har två avdelningar - Blåsippan, där de yngre barnen går och Prästkragen för de äldre barnen. Vi spenderar mycket tid utomhus på vår stora härliga gård, där barnen kan röra sig fritt och där vi kan odla och skörda våra egna grödor. Vi har också nära till skog och lekplatser.

 I Johannishus och Listerby förskoleområde finns tre förskolor som tillsammans arbetar för likvärdighet och kvalitet i utbildningen utifrån vår läroplan för förskolan, Lpfö18. 

Verksamheten genomsyras av kollegialt lärande och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

I utbildningen i förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Utifrån en helhetssyn på det kompetenta barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet utformar utbildade pedagoger en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn. 

Alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade och vi ser vår rika närmiljö som en stor tillgång i det arbetet. Ur ett fokus mot hållbar utveckling är vi stolta över att erbjuda mat från eget tillagningskök. Sedan flera år tillbaka arbetar vi även aktivt för en giftfri förskola vilket bland annat innebär medvetna val vid materialinköp.  

Adress och kontaktuppgifter till Prästgårdens förskola

Besöksadress:
Lönebovägen 1
372 75 Johannishus

Kontakta Prästgårdens förskola

Avdelning

Telefon

Prästkragen

0457-61 71 40

Blåsippan

0457-61 71 27

Rektor, förskola
Thomas Masseck
0457-61 71 01
thomas.masseck@edu.ronneby.se

Administratör
Jenny Fagö
0457-61 71 55
jenny.fago@edu.ronneby.se
Telefontid: tisdag kl 13:00-15:00, onsdag kl 10:30-12:00, 13:00-14:00, torsdag kl 10:00-12:00, 13:00-14:00, fredag kl 10:00-12:00.