Språkutveckling

Knyttet med de små barnen pratar vi med barnen i alla vardagssituationer och benämner allt vi gör och ser. Vi använder oss även av teckenspråk och bilder som stöd. Högläsning, sånger och rim och ramsor gör vi dagligen tillsammans med barnen. Pedagogerna är med och styr och deltar i barnens lek hela tiden.

Detta arbetssätt genomsyrar verksamheten på de andra avdelningarna med de större barnen.

Lilla My börjar barnen leka mer rollekar och pedagogstyrda lekar, vilket utvecklar barnens språk genom det sociala samspelet med varandra och även med oss pedagoger.

 På Mumintrollet utvecklas rollekarna och språket med ett större ordförråd. Här har barnen tillgång till bokstäver och siffror där de fritt kan bygga ord och tal. Då vi är en mångkulturell förskola arbetar vi mycket med bilder och tecken som stöd, vilket gynnar alla barns språkutveckling, oavsett ålder och bakgrund.

Vi arbetar aktivt för att främja barnens språkutveckling med hjälp av

  • Kommunikation, samtal och återberättande
  • Tecken som stöd
  • Böcker/bibliotek
  • Bilder
  • IKT