Våga, vilja, lära

Espedalens förskola arbetar utifrån ledorden våga, vilja och lära. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Våga

Vi vill att barnen på vår förskola ska känna sig trygga och trivas. Vi utmanar gruppen men ser också till varje individ:

  • Ger varje barn den tid det behöver utifrån sina egna förutsättningar.
  • Utmanar barnens tankar och förmågor
  • Gruppstärkande aktiviteter, för att öka samspelet mellan barnen.

Vilja

På vår förskola erbjuder vi en omväxlande, lustfylld verksamhet, där barnen har inflytande, känner motivation och glädje.

  • Stöttar i de dagliga aktiviteterna och värnar om barnens lek
  • Använder vår närmiljö, som skog, bibliotek, lekplatser med mera
  • Ger barnen möjlighet att påverka sin vardag
  • Möta barnet där det är. Här och nu!

Lära

För att lära vet vi att ett gemensamt utforskande och samspel är bra. Vi utgår från barnens intresse, nyfikenhet och upplevelser.

  • Erbjuder lärmiljöer för olika intressen
  • Använder olika digitala verktyg som dator, lärplatta, kamera med mera.
  • Uppmuntrar barnens positiva lärande av varandra