Tomgångskörning

Tomgångskörning regleras enligt 3 § i de lokala miljöföreskrifterna. Ett motordrivet fordon får gå på tomgång i högst en minut men det finns undantag. Här kan du läsa vad som gäller.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte:

  • Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,
  • Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Enminutsregeln gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med nedfällda bommar.