Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigaretter) och påfyllningsbehållare

I lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (Lag 2017:425) finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin. Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen.

Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollprogrammet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till miljö- och byggnadsförvaltningen när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

18-årsgräns

Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället. Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Regler om förpackning

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning samt ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljö- och byggnadsförvaltningen. Exempel på
viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller
e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du
anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning till
miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd blanketterna för anmälan om
försäljning och för anmälan om upphörd verksamhet.

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du avanmäla din försäljning. Fyll i vår blankett Anmälan om upphörd verksamhet och skicka in den till miljö- och byggnadsförvaltningen så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen. Blanketten hittar du på sidan om blanketter och avgifter.