Undvik brand i hemmet

Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Din kunskap och dina förberedelser är hemmets bästa brandskydd.

Brandvarnare

Alla bostäder ska förses med en fast installerad och fungerande brandvarnare

 • Brandvarnaren ska monteras i taket och gärna en i varje sovrum
 • Om bostaden har flera plan bör det finnas en brandvarnare på varje plan
 • Kom ihåg att vid en brand är röken farligast
 • Batteriet bör bytas varje år - varför inte 1:a advent

Utrymningsplan

Gör en utrymningsplan för alla i huset och låt barnen var med i planeringen.

 • Försök hitta två vägar ut för alla
 • Bestäm en uppsamlingsplats utanför huset

Brandsläckare

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas en godkänd handbrandsläckare med minst 6 kilo pulver.

 • En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare, den kan dämpa eller släcka en brand i kläder eller grytor
 • Ett ofta bortglömt alternativ till handbrandsläckare är en vanlig trädgårdsslang

Vid användning av handbrandsläckare

 • Dra ur säkringen
 • Lossa slangen och rikta den mot brandhärden
 • Gå så nära branden som möjligt
 • Håll låg ställning
 • Spruta pulvret mot elden, rör dig runt så du kommer åt att släcka ordentligt

Undvik brand i hemmet

Det här kan du göra för att göra ditt hem säkrare:

 • Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn, släck dem när du lämnar rummet
 • Ha aldrig något som kan brinna på TV:n
 • Förvara aska från öppna spisen i brandsäkra kärl, tänk på att dessa kan bli varma
 • Installera brandvarnare
 • Skaffa brandsläckare och jordfelsbrytare

Goda råd

 • Rädda om någon är i fara, varna omgivningen och larma 112.
 • Försök släcka om du har släckare eller vatten i hink eller slang, Men tag inga onödiga risker!
 • Om rummet fylls med rök - kryp under röken. Vid golvet finns syre och sikten är bättre
 • Stäng dörren till det utrymmet där det brinner
 • Gå inte ut i ett trapphus med rök. Stanna i din lägenhet

Checklista - brandskydd i hemmet

 • Byt ut blinkande lysrör. Elfel är den vanligaste brandorsaken i bostäder
 • TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med strömbrytaren på apparaten - inte med fjärrkontrollen
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn
 • Dra ur kontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används
 • Förvara inte brandfarliga varor i källare eller på vind
 • Lagra inte skräp och tidningar i trapphus, källare eller på vind. Risk för anlagd brand
 • Dörrar till källare och vind ska vara låsta
 • Sopluckor ska vara stängda för att hindra att trapphus rökfylls vid brand i soprum
 • Säkerhetsavstånd från container på gården till närmaste byggnad är fyra meter för täckt container och sex meter för öppen container
 • Fastighetsägaren ansvarar för brandskydd i fastigheten. Gäller både flerbostadshus och småhus

Läs mer om brand och förebyggande arbete

Ronneby kommun och Karlskrona har gemensam Räddningstjänst. På Räddningstjänstens hemsida kan du läsa mer om bland annat brandsäkerhet, eldning och få veta mer om hur de arbetar.
Besök Räddningstjänstens hemsida här Länk till annan webbplats.