Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Ronneby är organiserad i ett kommunalförbund mellan Ronneby och Karlskrona kommuner - Räddningstjänsten i Östra Blekinge - som bistår om människor, egendom eller miljö skadats eller hotas av skada.

Bränder, trafikolyckor och översvämningar är sådana nödlägen. I det förebyggande brandförsvaret ingår att ge råd om brand-säkerhet, granska ritningar för bygglov, utbilda allmänheten.

Utlåning av räddningsvästar

Det går att låna flytvästar. Du hittar information om depån här.

Sotning

Vid frågor om sotning kontaktas i första hand Ronneby sotningsdistrikt på telefon 0457-266 00.