Seveso-anläggning

Bergtäkten i Vambåsa har av Länsstyrelsen Blekinge blivit klassat som en Sevesoanläggning av lägre kravnivå.

Det innebär att Skanska Asfalt och Betong AB som bedriver verksamheten innefattas av kraven i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Anledningen till klassningen är deras hantering av explosiva ämne i samband med sprängning i bergtäkten.