Psykisk hälsa barn och unga

Det hör till livet att vara ledsen eller orolig emellanåt. Ibland kan man göra något själv för att må bättre. Men ibland går det inte. Då är det bra att veta att det finns hjälp att få.

Berätta

Är dina kompisar taskiga? Är du orolig för något som har hänt hemma eller i skolan? Är det något som känns jobbigt? Då är det viktigt att du pratar om det.

Prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen du litar på. Eller gå till skolsköterskan eller skolkuratorn på elevhälsan. Ta någon med dig, eller kom ensam om du vill det. Läs mer om elevhälsan under fliken Grundskola- Kommunala skolor- Välj din skola-Skolhälsovård-elevhälsa.

Du kan också boka tid på ungdomsmottagningen UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (om du är 13-25 år) eller på vårdcentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (bup) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vänta inte. Att berätta tidigt hjälper dig att må bättre fortare.


Lita på oss

Vi som jobbar inom skola, polis, soc och vård är bra på hemligheter. Och när det behövs säger vi ifrån för att du ska få den hjälp du har rätt till.

Vi måste följa lagen om sekretess. Sekretess innebär att det du berättar är hemligt om du vill det. Vissa saker behöver dina föräldrar veta – OM det inte skadar dig att de vet.

Vi har också anmälningsskyldighet. Ibland går anmälningsskyldigheten före sekretessen. Anmälningsskyldighet betyder att vi måste anmäla till soc när ett barn far illa, för att barnet ska få hjälp att må bra igen.

Läs mer om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet på UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.