Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden arbetar för att skapa ett samhälle med god fysisk miljö samt för att motverka miljöförstörelse. Den verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden består av tretton ledamöter med ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens beslut verkställs av miljö- och byggnadsförvaltningen.öppnas i nytt fönster 

Ordförande
Hillevi Andersson (C)
hillevi.andersson@ronneby.se

Mötestider 2019

Onsdagar kl. 09:00 i Kallingesalen. Förutom tisdagen den 18 juni i Listerbysalen.

Datum: 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 22/5, 18/6, 21/8, 18/9, 23/10, 20/11 och 11/12.

Protokoll 2019

På grund av GDPR (Dataskyddsförordningen), Datainspektionens vägledning kring GDPR samt Europakonventionen, är personuppgifter samt vissa fastighetsbeteckningar ersatta med kryss eller är borttagna.

Dataskyddsförordningen - GDPR - General Data Protection Regulation gäller från och med 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen är en förordning om skydd för fysiska personer avseende behandling av deras personuppgifter.

Så här behandlar Ronneby kommun personuppgifteröppnas i nytt fönster

Ronneby kommuns dataskyddsombud - kontaktuppgifteröppnas i nytt fönster

Datainspektionen och GDPR/Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europakonventionen, se avd.1 art.8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MBN 2019-01-23 § 17 omedelbart justerad.pdföppnas i nytt fönster 315.7 kB 2019-01-23 18.41
MBN 2019-01-23 §§ 1-27.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2019-01-30 09.39
MBN 2019-02-20 § 59 omedelbart justerad.pdföppnas i nytt fönster 578.6 kB 2019-02-25 12.31
MBN 2019-02-20 §§ 28-61 inkl. bilaga 1.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2019-02-27 14.32
MBN 2019-03-20 §§ 62-80.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2019-03-29 10.15
MBN 2019-04-24 §§ 81-117.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2019-05-07 13.44
Bilaga 1 tillhörande MBN 2019-04-24.pdföppnas i nytt fönster 198.7 kB 2019-05-07 13.44
MBN 2019-05-22 §§ 118-141.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2019-06-03 07.25
MBN 2019-06-18 §§ 142-167.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2019-07-25 15.42
MBN 2019-08-21 §§ 168-194.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2019-09-04 11.22
MBN 2019-08-21 BILAGA § 1 - ORDFÖRANDEBESLUT.pdföppnas i nytt fönster 46.8 kB 2019-09-04 11.23
MBN 2019-08-21 BILAGA § 243 - ORDFÖRANDEBESLUT.pdföppnas i nytt fönster 105.9 kB 2019-09-04 11.23
MBN 2019-08-21 BILAGA § 574 - ORDFÖRANDEBESLUT.pdföppnas i nytt fönster 58.4 kB 2019-09-04 11.24
MBN 2019-09-23 §§ 195-227 inkl. bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2019-10-03 11.40