Grafisk profil & varumärkesplattform

Ronneby kommuns grafiska profil är ett verktyg som ska garantera en tydlig kommunal identitet och göra det lätt att att känna igen kommunen.

Den grafiska profilen talar om hur kommunens kommunikation ska se ut. Den talar om vilka typsnitt som ska användas och vilka färger men också vad som är viktigt i bildval. Den grafiska profilen ska:

  • Stimulera och underlätta effektiv marknadsföring
  • Stärka samhörigheten inom den kommunala organisationen.

Det är Kommunikationsenheten som har tagit fram den grafiska profilen och producerat manualen. De ger råd och rekommendationer och ansvarar för att anvisningarna i manualen följs.

Varumärkesplattformen

Den grafiska profilen bygger på ett gediget analysarbete som finns samlat i Ronnebys varumärkesplattform. Här ingår invånarnas egna syn på Ronneby kommun och bilden som finns av Ronneby utanför vår kommun. Efter ett beslut i Kommunfullmäktige våren 2016 antogs kommunens första varumärkesplattform.

I länklistan nedan hittar du varumärkesplattformen som innehåller information om kommunens olika varumärken, målgrupper, identitet, förhållningssätt och löften.