Arbete och studier

Ronneby har en bred arbetsmarknadsprofil, med många företag och jobb inom tillverkningsindustrin, turism, service, omvårdnad och skola men också många högteknologiska serviceföretag och flygflottiljen F17, vilket ger möjlighet för personer inom många olika kompetensområden att få arbete i Ronneby.

Ronneby kommun ligger i mitten av arbetsmarknadsregionen Blekinge, med över 150 000 invånare. Även södra Småland nås enkelt med buss eller bil. Det går alltså bra att bo i Ronneby och pendla till andra kommuner om det rätta jobbet inte finns här.