Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Ronneby kommun, ung som gammal, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Här har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att komma med synpunkter och idéer.
Även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. Det kan däremot inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget måste handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. Exempel på ämnen är samhällsplanering, boende, trafikfrågor, skolfrågor med mera.
Förslaget får inte handla om ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Det får inte heller röra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda (eftersom kommunfullmäktige inte får fatta beslut i sådana ärenden).
Har du förslag som handlar om olika ämnen måste du lämna in flera förslag. Varje förslag ska bara handla om ett ämne.

Hur ska medborgarförslaget se ut?

Förslaget ska vara skriftligt och konkret utformat. Det är bra om du beskriver förslaget utförligt och motiverar varför och hur du anser att det ska genomföras.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Använd gärna e-tjänsten för medborgarförslag. Annars går det att lämna det till kommunledningskontoret i Stadshuset (Karlshamnsvägen 4 i Ronneby) eller skicka det till:
Ronneby kommun, 372 80 RONNEBY
Märk kuvertet eller det dokument som du lämnar in med "Medborgarförslag".

Förslaget måste vara undertecknat.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling och alla har rätt att få ta del av det.

Hur och när tas mitt medborgarförslag upp?

När medborgarförslaget är inlämnat bereder kommunkansliet förslaget genom att ta fram förslag på var, under vilken nämnd, det ska utredas och var det ska tas beslut. Därefter anmäls medborgarförslaget på nästa kommunfullmäktigesammanträde.
I anslutning till detta har du möjlighet att själv berätta om ditt förslag inför fullmäktige.

Ett medborgarförslag bör sedan behandlas så snart som möjligt. Allra senast inom ett år bör kommunfullmäktige säga ja eller nej till förslaget.

Kan det hända att mitt medborgarförslag inte tas upp?

Om ditt förslag strider mot lagstiftning tas det inte upp i kommunfullmäktige. Du får ett skriftligt besked om anledningen till att förslaget inte tas upp eller varför det inte behandlas.

Vem kan svara på frågor om medborgarförslag?

Du är välkommen att kontakta kommunledningsförvaltningen om du har frågor om medborgarförslag.