Våldsförebyggande arbete med unga

MVPs symbol visar en hand som håller upp två fingrar i segertecken med ett hjärta i handflatan.

Med målgruppen unga arbetar vi i programmet MVP som står för Mentorer i Våldsprevention. Mentorer i Våldsprevention är ett utbildningsprogram för att öka medvetenheten om våld, utmana stereotypa maskulinitetsnormer och uppmana unga att agera som förebilder i sin vardag.

I MVP arbetar fältsekreterare, fritidsledare, samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda lektioner för högstadie- och gymnasieelever för att höja ungas medvetande om våld.

Vi pratar om vad våld kan vara, uppmanar till att tänka självständigt och kritiskt, att skapa trygga samtal och inspirera varandra till att lägga sig i och vara aktiva åskådare.

Kontaktperson

Vill du veta mer om Ronneby kommuns arbete med MVP är du välkommen att kontakta:

Marisu Cooper
Fältsekreterare
Telefon: 0457-61 80 55
Epost: marisu.cooper1@ronneby.se