Kulturutskottet 2020

De kulturärenden som ska avgöras av Teknik-, fritid- och kulturnämnden bör, enligt reglementet, beredas av Kulturutskottet.

Kulturutskottet fattar även egna beslut i vissa kulturfrågor.

Ordförande
Jesper Rehn (L) 

jesper.rehn@ronneby.se

Mötestider 2020

Tisdagar kl. 08.00 i Listerbysalen

Datum: 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12

Protokoll

2020