Primärproduktion

Livsmedelslagstiftningen omfattar primärproduktion och primärprodukter, det vill säga produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Mjölk- och äggproduktion ingår också i begreppet primärproduktion.

Exempel på primärproduktion och primärprodukter är:

 • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering
 • odling, skörd och torkning av spannmål på gården 
 • uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt
 • fiske, odling och insamling levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk
 • odling av fisk eller musslor och transport av dessa till en livsmedelsanläggning
 • jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
 • plockning av vilda bär och svamp
 • mjölkning och förvaring av mjölk på gården
 • produktion, hantering och förvaring av ägg på gården
 • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen
 • produktion av groddar, till exempel böngroddar och alfalfagroddar

Registrering och godkännande

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin verksamhet i det län där de huvudsakligen bedriver sin verksamhet. För livsmedelsföretagare inom primärproduktion som bedriver sin verksamhet i Ronneby kommun är det länsstyrelsen i Blekinge län som ansvarar för kontroll av primärproduktionen.

Verksamhet på gården utöver primärproduktionen, till exempel gårdsbutik, gårdsmejeri, kvarn etc ska i normalfallet vara registrerad hos kommunen.

Undantag

Den som enbart producerar primärprodukter, till exempel har biodling, fiskar eller plockar bär och svamp i skogen för eget bruk omfattas inte av bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen. Som privatperson kan du också några enstaka gånger per år och i begränsad omfattning sälja dina produkter till exempel på torget, till grannar eller släktingar utan att vara registrerad. De livsmedel du släpper ut på marknaden måste dock alltid vara säkra och uppfylla bestämmelserna om märkning och information.

Primärproducenter som har registrerat sitt livsmedelsföretag hos länsstyrelsen får leverera små mängder av egenproducerade primärprodukter

 • direkt till konsumenter, eller
 • till lokala detaljhandlare eller restauranger som levererar direkt till konsumenter (gäller inte för hönsägg).

utan att denna del av verksamheten, det vill säga själva försäljningen eller leveransen, måste vara registrerad hos kommunen. Exempel på sådana verksamheter är enklare gårdsförsäljning, dörrförsäljning, bryggförsäljning, torg- eller marknadsförsäljning som sker i liten skala. Det är kommunen som avgör om verksamheten ska registreras eller inte. Behöver verksamheten inte registreras är det länsstyrelsen som utför livsmedelskontrollerna både när det gäller själva primärproduktionen och försäljningen till konsumenter samt leveranserna till lokala detaljhandlare.

De produkter som säljs måste alltid vara säkra. Producenten ansvarar också för att produkter och förpackningar uppfyller kvalitetsnormerna och märkningsbestämmelserna.

För vissa primärprodukter finns särskilda regler i lagstiftningen som den som levererar små mängder primärprodukter måste följa. Dessa är beskrivna i livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 som du hittar på livsmedelsverkets hemsida som du når via länken till höger. Läs gärna broschyren Försäljning av små mängder egna primärprodukter Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. direkt till konsument.

Är du osäker på om din verksamhet behöver registreras eller inte kontakta Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..