Artikeln publicerades 14 juni 2024

Tyck till om nya föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om avfallshantering i kommunen. Förslaget reglerar bland annat att fastighetsägare måste sortera avfall enligt specifika riktlinjer och säkerställa tillgänglighet för hämtning. Det reglerar också att kommunen får ta ut avgifter för insamling, transport och behandling av avfall.

Ronneby kommun har tagit fram ett nytt förslag på avfallsföreskrifter. Föreskrifterna för avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfallet i kommunen ska hanteras. Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd enligt 15 kap. 42 - 44 §§ MB.

Ronneby kommun bjuder härmed in till samråd om Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun. Föreskrifterna finns tillgänglig på www.ronneby.se/avfallsplan Länk till annan webbplats. eller i Stadshuset foajé eller på Ronneby stadsbibliotek.

Samrådstiden pågår från den 17 juni till den 17 september 2024. Du lämnar dina synpunkter skriftligt till kommunstyrelsen@ronneby.se ange ”diarienummer KS2024/269” i ämnesraden eller Kommunstyrelsen, Stadshuset, 372 80 Ronneby.