Artikeln publicerades 3 oktober 2023

Ronneby bästa miljökommun 2023

Prisrosett i blått och gult

Ronneby kommun vinner i kategorin mindre städer/tätorter som miljöbästa kommun 2023.

Ronneby kommun har kommit långt i sitt arbete inom många av de områden som undersöks i årets ranking. Till exempel kan nämnas att gatubelysningen byts ut mot energisnåla LED-lampor, strategiskt har Agenda 2030 implementeras i verksamheterna och åtgärdsplaner för Bräkneån och Listerbyån har tagits fram. Vidare har det gjorts satsningar på cirkulär IT och det goda arbetet med klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar och hållbar byggnation fortsätter. Kilenparken har skapats genom att omvandla tidigare parkeringsyta till park för att skapa biologisk mångfald, kulturella inslag och mötesplatser för olika åldersgrupper.

-Det känns verkligen fint att få det här priset som ett kvitto på att vi är på väg i rätt riktning. Men det betyder inte att vi är klara. Tvärtom så har vi fortsatt mycket att jobba med för att på riktigt bli en hållbar kommun, säger Lova Necksten, ordförande i kommunstyrelsens miljö- och energiråd.

Tack till alla inom Ronneby kommun som gjort det möjligt!

Läs mer om Aktuell Hållbarhets kommunranking Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..