Artikeln publicerades 10 mars 2023

Digitalisering - är det hållbart?

Elektronikskrot är den störst växande avfallstypen i världen och under mars månad gör kommunen en extra satsning på dessa frågor och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att minska vår miljöpåverkan. Förutom intern insamling och kunskapsinsatser bjuder vi in allmänheten att lämna in sådant som inte används längre.

I Ronneby kommun tänker vi digitalt först och utvecklar våra arbetssätt med hjälp av tekniska lösningar. Möjligheterna och effekterna är fantastiska men vad innebär detta för miljön? Och vad kan vi göra för att minimera vår miljöpåverkan?
Mycket - med ganska enkla medel, är det korta svaret.

Elektronikskrot är den störst växande avfallstypen i världen, och under 2022 pekar slutnotan på att vi alla tillsammans har producerat 57 miljoner ton elektronikavfall. Nyproduktionen av it-produkter kräver väsentliga resurser, som vatten, energi och inte minst mineraler. Målet är därför alltid att återanvända it i så hög grad som möjligt, och att återvinna när det inte är möjligt att återanvända.

Målet är 100% cirkulär hantering av it-enheter

Ronneby kommun jobbar för 100% cirkulär hantering av de it-elektronik som köps in och används i koncernen genom medlemskap i Ateas 100%-klubben.

Insamling av allmänhetens ”it-skrot”

Inför Earth Hour erbjuder vi tillsammans med vår leverantör Atea, privatpersoner en möjlighet att göra skillnad genom att lämna in sitt it-skrot till oss för återbruk och återvinning.

Den 24 mars kommer det att finnas möjlighet att lämna it-elektronik som inte längre används, till oss på torget i Ronneby. Det kan vara smartphones, bärbara och stationära datorer, plattor eller skärmar. Det finns inga begränsningar i ålder på det som lämnas in. Det gör inte heller något om enheten är trasig eller defekt.

Insamling - Ge ditt it-skrot nytt liv!

Datum: Fredag 24 mars
Var: Torget Ronneby
När: Klockan 10.00-14.00

Enheter som lämnas in kommer att raderas på all information och avidentifieras innan den får möjligheten att återanvändas i något annat sammanhang, av någon annan. Återanvändning är det absolut bästa alternativet för en hållbar hantering. De enheter som inte går att återanvända återvinns och metaller och mineral återgår till tillverkningsprocessen.

Värdet för det som kan återbrukas går till kommunens barn och unga

Det ekonomiska värdet av de enheter som kan återanvändas kommer att gå till fritidsgårdsverksamheten för att arrangera aktiviteter för barnen och ungdomarna i kommunen, vilket tillsammans med den miljövinst vi gör genom att samla in enheterna ger ett viktigt bidrag till utvecklingen av vårt hållbara samhälle.

Vi kommer att finnas på plats

Förutom representanter från It-enheten, Miljöteknik och energi- och klimatrådgivarna i Blekinge kommer kommunens miljöutvecklare och Atea att finnas till hands för att svara på allmänhetens frågor.