AB Ronneby industrifastigheter 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018

Ronneby Industrifastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler. Inom bolagets fastighetsbestånd finns byggnader för industri, verkstad, handel, lager och kontor.

Bolaget är dotterbolag till AB Ronneby Helsobrunn och till 100 procent ägt av Ronneby kommun. Ronneby Industrifastigheter arbetar även aktivt med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling i Ronneby.

Styrelsens mötestider 2018

Måndagar kl. 14.00, plats för sammanträde se kallelsen.

Datum: 26/2, 23/4, 11/6, 17/9, 29/10 och 10/12.

Styrelseprotokoll

Kalenderårets styrelseprotokoll för nedladdning i PDF finns nedan. Dokumenten öppnas i samma fönster. Vill du att det ska öppnas i nytt fönster, håll nere shift-tangenten samtidigt som du klickar med musknappen. 

2018