Avgiftskontroll

Under våren 2023 kommer utbildningsförvaltningen att kontrollera inkomstuppgifter för år 2021 för de som hade barn i förskola och fritidshem det året. Denna kontroll görs årligen, främst för att det ska bli rättvist - alla ska betala rätt avgift!

Jämförelse Skatteverket – inlämnade inkomstuppgifter

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2021 enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till Ronneby kommun, som underlag för barnomsorgsavgiften.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer med gemensamt hushåll) så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir rätt. Enligt avgiftsregler (beslut i kommunfullmäktige, §308/2011).

Har du betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift för 2021?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2021 har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgiften.

Har du betalat för lite under år 2021 kommer du att få en faktura att betala. Har du betalat för mycket kommer vi att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.

Avgiftskontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vill du veta mer?

Har du frågor och vill ha mer information kan du kontakta oss via e-post: barnomsorg@edu.ronneby.
Uppge ditt kundnummer, som står på fakturan, vad ärendet gäller ex anstånd, beräkningsunderlag, allmän fråga, samt dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss till dig.
Det går även att ringa tel 0457-61 83 20 mellan kl 08.30-09.30 eller kl 13.00-14.00 måndag-fredag fr o m 24 april 2023.