Stöd till dig som utsatts för brott

Här finns råd och stöd till dig som utsatts för eller blivit vittne till brott, hot, sexuella övergrepp- eller annan kränkning.

Brottsofferjouren – här kan du få stöd om du blivit utsatt för ett brott, blivit vittne eller är anhörig. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd. https://www.brottsofferjouren.se/ Länk till annan webbplats.

Stöd till dig från 13 år oavsett könsidentitet, som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp. https://storasyster.org/ Länk till annan webbplats.

Stöd och rådgivning till dig som har blivit utsatt för någon form av sexuellt våld, oavsett om övergreppet har skett online eller offline. https://www.novahuset.com/

Här kan du få hjälp och råd när det gäller sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år.
https://dittecpat.se/ Länk till annan webbplats.