Risanäs Skolmuseum


Risanäs Skolmuseum

Undervisningen startade 1854. Skolan innehöll då en skolsal och en lärarbostad. Här bedrevs undervisning fram till 1913.
Museet är öppet sommartid.

Öppet: 28 juni - 4 augusti 2019.