Kallvattenkuren

Kallvattenkuren i Brunnsparken

Välkommen till Kallvattenkuren - utställning och projektkontor

I utställningen skildras de berättelser, Gribshunden, Västra Vång och Ronnebys historia, som kan inrymmas i ett framtida museum. I projektkontoret kan du som besökare följa och delta i arbetet med att bygga ett museum.

Besök Kallvattenkuren och läs mer om Projekt Gribshunden