stadsbild illustration

Kulturpris Kulturstipendium

Ronneby kommun delar varje år ut kulturpris/stipendium.

Kulturpris och Kulturstipendium

Ronneby kommuns kulturpris/kulturstipendium är avsett att tilldelas personer/förening för förtjänstfull verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. 

Kulturpris utgår i form av hedersgåva eller penningsumma och kulturstipendium i form av penningsumma. 

Förslag/ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 oktober.