Kulturpris Kulturstipendium 2016

Ronneby kommuns kulturpris 2016 

Kulturpriset för 2016 tilldelades Eva Karlsson & Claes Olsson på Eringsboda brunn. Motiveringen löd:  

"Musik och dans har en positiv påverkan på vår hälsa och välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Genom ett fantastiskt engagemang har Claes Olsson och Eva Karlsson under snart 30 år spridit glädje till tusentals personer genom sitt artisteri men också som arrangör för musik och dans på Eringsboda brunn. Claes och Eva har lockat en bred publik både inom och utanför kommunens gränser."

Ronneby kommuns kulturstipendium 2016

Kulturstipendium tilldelades Agnes Nilsson, Amanda Malmros, Ella Olsson, Emilia Hultberg, Engla Andersson & Najimi Ronnefalk Robertsdotter. Motiveringen löd:  

"Flera danskompanier har startats under de senaste åren i Blekinge. Dessa ger ungdomar möjlighet att utöva modern dans som konstform och att få förståelse för dansen som yrkesform. Satsning på dans för barn och ungdomar ger dem möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap. Årets stipendiater har rönt stora framgångar både nationellt och internationellt."