Feriearbete för skolungdom

För dig som är 17 år och är folkbokförd i Ronneby kommun finns möjlighet att söka feriejobb i den kommunala verksamheten. Du måste ha fyllt 17 år men inte 18 år innan 1 juli aktuellt år samt vara folkbokförd i Ronneby kommun.

Feriearbetet omfattar tre veckor, 8 timmars arbete - vardagar. Du kan bli erbjuden feriearbete under en av de tre perioderna under sommaren.

Förutsättning för feriearbete 2024 är att erfoderligt beslut som tas i frågan. Nedan ser du senaste årets villkor och förutsättningar.

NYTT!
Varje period är nu totalt 14 arbetsdagar. Datumen för varje period är satta för inte krocka med skolschemat och kommer att pågå under sommarlovet. Se datum nedan för varje period:

Period 1:

Från och med den 17 juni till och med den 5 juli.

Period 2:

Från och med den 8 juli till och med den 25 juli

Period 3:

Från och med den 26 juli till och med den 14 augusti

2024

I år kan du få feriearbete i första hand inom:

  • Parken
  • Äldreomsorgen
  • Fritid(exempelvis Brunnsbadet eller fritidsgård)
  • Föreningar(exempelvis idrottsföreningar)
  • Restaurang och service
  • Kommunledningsförvaltningen som kommunutvecklare

Även andra verksamheter kan bli aktuella.

Ansökan öppnar den 26 januari och är öppen till och med den 3 mars. Lönen är 72 kronor/timme (inklusive semesterersättning).

Frågor?
Om det är något du undrar över kontakta Philip Mellberg, Coach på Navigatorcentrum.
philip.mellberg@ronneby.se