Skattesatser

Här hittar du aktuella uppgifter om kommunalskatt i Ronneby kommun, genomsnitt i länet och i riket.

Kommunalskatt 2020


Ronneby kommun

Genomsnitt i länet

Genomsnitt i riket

Total skattesats

33,95

33,78

32,28

därav till kommun

21,91

21,74

20,72

Skatteunderlag, kr/inv

185 096

201 039

221 097

Skatteunderlag, index

84

91

100

Index, riket = 100

Källa: SCB