Johannishusskolan

Johannishusskolan

Välkommen till Johannishusskolan

Vi på skolan arbetar för att alla elever ska känna en stor grundtrygghet och trivsel som vi menar är grogrunden för all utveckling och lärande.

Eftersom det är en mindre skola skapas det en ”vi-känsla”, som gör att alla känner alla. Vi stärker detta genom att bland annat göra många aktiviteter tillsammans. All personal känner att alla barn är allas.

Liksom många andra skolor i kommunen kommer vi att arbeta vi med MVP (Mentorer i VåldsPrevention). Barnen får här träna sig i att visa hänsyn och omtanke, få förståelse för varandras olikheter, prata om känslor, bemöta varandra, ge kritik på rätt sätt och våga ta ställning.

Alla elever har tillgång till en egen dator eller Ipad som ett redskap i inlärningen. Skolan ligger naturskönt och personalen använder närheten till naturen och kopplingen till områdets historia i undervisningen.

Skolans ElevHälsoTeam, EHT, består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi har också en speciallärare som vid behov ingår i EHT.

Många elever åker skolskjuts. Chaufförerna har en mycket god kännedom om alla elever som åker buss. För föräldrar, barn och personal ger detta en trygghet som är viktig.

Fritidshem med två avdelningar finns också på skolan.

Kom gärna och besök oss!

Johannishusskolan är idag en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i bruk. Redan 1833 tog grevinnan Agathe Wachtmeister på Johannishus Gods initiativet till att skolhuset "Boken" byggdes.

Skolans verksamhet ryms i flera olika hus och har ca 125 elever

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass

Inloggning Vklass och 
Skola 24 för vårdnadshavare

Information och inloggning till Vklass och Skola 24